در کانون چه می‌گذرد

کانون مهر که از سال ۹۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده، رسالت خود را گسترش فرهنگ کتاب خوانی به عنوان سنتی نجات دهنده و پرسمر می‌داند و می‌کوشد تا با ترویج کتاب و کتاب خوانی راهی به سوی روشنی و مهر بگشاید و از کتاب، وسیله ای بسازد برای تحقق رویاها و تحکیم پیوندهایی که از یادشان برده ایم.

مخاطبان ویژه ی ما در کانون مهر، کودکان و نوجوانان محروم هستند.

در غیاب آموزش مناسب در بسیاری از خانواده‌ها و مدارس مناطق نیازمند، آشنایی با کتاب برای کودکان و نوجوانان محروم اهمیتی دوچندان دارد.

مطالعه‌ی کتاب می‌تواند در یافتن چشم اندازهایی تازه در زندگی و ایجاد آگاهی و انگیزه برای انتخاب‌هایی شایسته نقش مهمی داشته باشد.

مهمترین‌ طرح ما در کانون مهر، اهدا کتاب و پیگیری کتابخانه های مدارس و موسسات فرهنگی مناطق محروم است. وجود یک کتابخانه مجهز در مدرسه، علاوه براینکه به بهره مند شدن چند نسل از دانش آموزان از کتاب یاری می‌رساند، برای معلمان نیز دستمایه ای برای غنی تر کردن آموزش فراهم می‌کند.