در کانون چه می‌گذرد

کانون مهر که از سال ۹۵ فعالیت رسمی خود را آغاز کرده، رسالت خود را گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی به عنوان سنتی نجات‌دهنده و پرثمر می‌داند و می‌کوشد تا با ترویج کتاب و کتاب‌خوانی راهی به سوی روشنی و مهر بگشاید و از کتاب، وسیله‌ای بسازد برای تحقق رؤیاها و تحکیم پیوندهایی که از یادشان برده‌ایم.

مخاطبان ویژه‌ی ما در کانون مهر، کودکان و نوجوانان محروم هستند.

در غیاب آموزش مناسب در بسیاری از خانواده‌ها و مدارس مناطق نیازمند، آشنایی با کتاب برای کودکان و نوجوانان محروم اهمیتی دوچندان دارد.

مطالعه‌ی کتاب می‌تواند در یافتن چشم‌اندازهایی تازه در زندگی و ایجاد آگاهی و انگیزه برای انتخاب‌هایی شایسته نقش مهمی داشته باشد.

مهمترین‌ طرح ما در کانون مهر اهداء کتاب و پیگیری کتابخانه‌های مدارس و مؤسسات فرهنگی مناطق محروم است. وجود یک کتابخانه مجهز در مدرسه علاوه بر اینکه به بهره‌مند شدن چند نسل از دانش‌آموزان از کتاب یاری می‌رساند، برای معلمان نیز دستمایه‌ای برای غنی‌تر کردن آموزش فراهم می‌کند.