به کتابخانه خود بیایید: پروژه انجمن کتابداران بنگال برای ترویج مطالعه در بنگال غربی، هندوستان

چکیده

ایالت بنگال غربی در هندوستان دارای جمعیتی چندفرهنگی و چند زبانه با بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت است که در ۱۹ منطقه پراکنده هستند. این ایالت همچنین نظام کتابخانه‌های عمومی ساختار یافته خوبی دارد. در این مقاله فعالیت‌های تعدادی از کتابخانه‌های عمومی در مناطق هورا، کلکته و مناطق ۲۴گانه جنوب، در مورد ترویج مطالعه و استفاده از کتابخانه مورد بررسی قرار داده شده است. این پروژه متعلق به انجمن کتابداران بنگال بوده و از کمک‌های مالی بنیاد کتابخانه‌ای راجاراموهان روی (Rajia Rammohan Roy) استفاده نموده است. در این پروژه همچنین مسائل و نیازهای گروه‌های کاربران مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، به برخی از آنها در برنامه‌هایی پرداخته می‌شود، تأثیر این فعالیت‌ها به بحث گذاشته شده و برنامه‌های آتی مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن کتابخانه‌های بیشتر پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: هندوستان، ایالت بنگال غربی، کتابخانه عمومی، ترویج مطالعه،جمعیت چندفرهنگی، جمعیت چندزبانه

نویسندگان: راتنا باندیوپادهیای و دیگران

مترجم: محمد کریم صابری کارشناس ارشد اداره کل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه های عمومی کشور

برگرفته از کتاب: مقالات کتابخانه‌های عمومی ایفلا (گوتنبرگ، سوئد ۲۰۱۰)