معرفی کتاب رود پرستاره‌ی آسمان

نویسنده: گریس لین

مترجم: نوشین ابراهیمی

ناشر: افق، چاپ اول، ۱۳۹۴

گروه سنی: متوسطه‌ی اول- متوسطه‌ی دوم

ماه از آسمان روستای دورافتاده‌ی «آسمان پاک» رفته است،‌ اما به نظر می‌رسد تنها کسی که متوجه این مسئله شده پسر نوجوانی به نام رندی است. رندی از خانه فرار کرده و الان در مهمانخانه‌ی روستا به عنوان خدمتکار کار می‌کند. ساکنان عجیب و غریب روستا و مشکلاتشان، با این که او علاقه‌ای ندارد، توجه‌اش را به خودشان جلب می‌کنند؛ پسر صاحب مهمانخانه کجا رفته است؟ چرا ارباب چاو و بیوه یان همیشه با هم دعوا می‌کنند؟ صدای گریه‌ای که مدام به گوش رندی می‌رسد از کجاست؟ چطور آقای شان پیر و دیوانه نمی‌تواند تشخیص دهد که حیوان دست‌آموز او وزغ است یا خرگوش؟

اما یک روز زنی مرموز به مهمانخانه می‌آید و با قصه‌گویی خود، به آرامی ساکنان روستا و رندی را تغییر می‌دهد. همین‌طور که او قصه تعریف می‌کند و روزها یکی پس از دیگری در روستای آسمان پاک می‌گذرد، رندی کم‌کم متوجه می‌شود که شاید این داستان زندگی خود اوست که پاسخ همه‌ی آن پرسش‌ها را در خودش دارد.