معرفی کتاب عروسک پدر

نویسنده: پاتریشیا کالورت

مترجم: شقایق قندهاری

ناشر: امیرکبیر (شکوفه)، ۱۳۹۴، چاپ پنجم

گروه سنی: متوسطه‌ی اول- متوسطه‌ی دوم

وقتی همه‌چیز خراب می‌شود و همه‌ی خانواده امید خود را از دست می‌دهند، چه کسی دوباره همه را دور هم جمع خواهد کرد؟

گلنیسِ دوازده ساله تنها چیزی که می‌خواهد پس گرفتن زندگی عالی گذشته است؛‌ همان‌طوری که همه‌چیز قبل از به زندان رفتن پدر بود. قبل از این که مادرش به خاطر شدت استرس و نگرانی بیمار شود. قبل از اینکه او چهار خواهر و برادرش مجبور شوند برای زندگی به خانه دوستان و اقوام بروند.

گلنیس از میان تمام خانواده تصمیم می‌گیرد با خاله‌ی عجیبش واندا زندگی کند. واندا به همراه پسرش اسکیپر در شهری نزدیک به زندان پدر زندگی می‌کند و بودن در خانه‌ی او به گلنیس این فرصت را می‌دهد که به دیدار پدرش برود و به او کمک کند که بی‌گناهی خود را ثابت نماید. اما وقتی اوضاع آن‌طوری که گلنیس انتظار دارد پیش نمی‌رود، او متوجه می‌شود که برای خود زندانی ساخته است که تنها راه نجات از آن پذیرش واقعیت و بخشش است. این به گلنیس فرصتی می‌دهد تا نعمت‌های زندگیِ موجود خود را دریابد و خانواده‌ی خود را پیدا کند.