معرفی کتاب مومو

نویسنده: میشائیل اِنده

مترجم: کتایون سلطانی

ناشر: افق، ۱۳۹۷، چاپ اول

گروه سنی: متوسطه‌ی اول- متوسطه‌ی دوم

«مومو»، دختربچه‌ی بی‌سرپرستی است که روزی بی‌خبر در آمفی‌تئاتری مخروبه، سر و کله‌اش پیدا می‌شود. مردم محل کنجکاو هستند که مومو از کجا آمده و خانواده‌اش کجا هستند، اما حتی خود او هم خبر ندارد. مومو از پرورشگاه و زندگی در آنجا متنفر است و دوست دارد در همان آمفی‌تئاتر زندگی کند. مردم هم که اصرار مومو را می‌بینند، تصمیم می‌گیرند با کمک یکدیگر از او مراقبت کنند و از آن به بعد آمفی‌تئاتر خانه مومو می‌شود و اهالی محل خانواده‌ی او.

اما آن چیزی که مومو را با همه‌ی بچه‌های دیگر متفاوت می‌کند، هنر «گوش‌دادن» است. او صبورانه به حرف‌ها و درددل‌های مردم گوش می‌کند و برای هر کسی که به دلداری و همدردی نیاز دارد راه حلی درست و عاقلانه پیشنهاد می‌کند.

همه‌چیز عالی است تا این که روزی سر و کله‌ی عالیجنابان خاکستری پیدا می‌شود. آنها می‌خواهند وقت ارزشمند آدم‌ها را بدزدند و برای همین هر روز که می‌گذرد، زندگی آدم‌ها یک‌نواخت‌تر و بی‌روح‌تر می‌شود. در این میان مومو تنها کسی است که حاضر می‌شود جلوی عالیجنابان خاکستری بایستد؛ با گلی در دست و لاک‌پشتی زیر بغل… .