معرفی کتاب نوجوانان قهرمان

نویسنده: باربارا لوئیس

مترجم: ناهید صفایی و آرش صادقی

ناشر: انتشارات فنی ایران، ۱۳۹۶، چاپ سوم

گروه سنی: متوسطه‌ی اول- متوسطه‌ی دوم

آن روز، روز سختی برای فرانک بود، عدم پذیرش در تیم بسکتبال دبیرستان، او را ناراحت  و سرخورده کرده بود؛ او تمام راه را در اتوبوس با ناراحتی به اتفاقات آن روز و حرف معلمش فکر می‌کرد، ولی این افکار مانع نشد که او متوجه زن بارداری که تازه به اتوبوس سوار شده بود، شود. با وجود سردی بیش از حد هوا، آن زن کفشی به پا نداشت. فرانک باید تصمیمی می‌گرفت…

وقتی صحبت از قهرمان به میان می‌آید، همه فردی را تصور می‌کنند که در کودکی دارای صفات ویژه‌ای بوده،‌ به خوبی پرورش یافته و از ابتدا قهرمان بوده است.

اما در کتاب «نوجوانان قهرمان» با نوجوانانی بسیار معمولی آشنا می‌شویم که فداکاری‌های خارق‌العاده‌ای از آنها سر زده است. نوجوانانی که با شکیبایی، شجاعت و صداقت توانسته‌اند به گونه‌ای متفاوت در کمک به افراد جامعه‌ی خود مؤثر باشند. این کتاب داستان واقعی قهرمانانی است که با ناامیدی و بی‌مسئلیتی مبارزه کردند و توانستند قدم‌های بزرگی در راه ایمان، عشق و امید بردارند.