کتاب‌ها پنجره‌اند، کتاب‌ها آیینه‌اند؛ مجموعه‌های چندفرهنگی، دنیای جدیدی را به روی کودکان و نوجوانان می‌گشاید

چکیده

اکثر کشورهای قرن بیست‌و‌یکم دارای جوامع چندفرهنگی هستند. کتاب‌های چندفرهنگی قادر به ایجاد حس عزت‌نفس و تقویت غرور فرهنگی (آیینه)، و همچنین باعث ارتقای فهم افراد از فرهنگ‌های دیگر می‌شوند (پنجره). خواننده نگاهی سریع به تفاوت‌های موجود میان مردم این جهان می‌اندازد، و در عین حال به این نکته پی می‌برد که بشر چیزهای مهمی دارد که با دیگران مشترک است.

ضوابط و ملاک‌هایی که برای ارزیابی کتاب‌های کودکان به کار می‌رود، برای کتاب‌های چندفرهنگی نیز به کار گرفته می‌شود، البته باید به مسائل ویژه‌ای نیز نگاهی افکند. نمونه‌هایی از دو کتاب در آفریقای جنوبی که برای کودکان نوشته شده‌اند- مادیبای سحرآمیز، و داستان‌های جنوب خورشید – نشان می‌دهند که چگونه داستان‌های چند‌فرهنگی می‌توانند به ایجاد فهم و برقراری ارتباط میان فرهنگ‌های مختلف کمک کنند.

مجموعه‌های چندفرهنگی در کتابخانه‌ها می‌توانند پلی بین فرهنگ‌های مختلف ایجاد کنند به گونه‌ای که کودکان دو طرف پل قادر باشند آزادانه و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای از این پل عبور نمایند.

کلیدواژه‌ها: جامعه چندفرهنگی، آفریقای جنوبی، داستان، زبان، ادبیات

نویسنده: لئونه تیمنزما (Leone Tiemensma)

مترجم: بهروز رسولی (دانشجوی کارشناس ارشد کتابداری دانشگاه تهران)

Rasuli@ut.ac.ir

برگرفته از کتاب: مقالات کتابخانه‌های عمومی ایفلا (گوتنبرگ، سوئد ۲۰۱۰)