پژوهش در فضای همگانی اطلاع‌رسانی (RIC)

چکیده

 گذشته که فعالیت در پیشه اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌ها متداول بود، در حد زیادی نتایج سیاست‌های اطلاع‌رسانی مربوط به آنها قابل پیش‌بینی بود. ما به سودمندی عمومی بودن ساختار حرفه‌ای خود و مسائل آن از آزادی اطلاعات، دسترسی و تحویل اطلاعات، مالکیت اطلاعات، حق حریم خصوصی کاربر اعتقاد داشتیم. سپس اینترنت آمد. بی‌تردید اینترنت، دستاوردهای اطلاع‌رسانی جدیدی به همراه آورد و چالش‌هایی بود که همه ما با آنها مواجه هستیم؛ چالش‌هایی که نیازمند نظارت هستند، آن هم نه فقط از طریق دادگاه‌های قضایی.

یکی از مسائلی که عموم با آن مواجه است، مکان جدید اطلاع‌رسانی در یک محیط همگانی می‌باشد. اعضای فعال حرفه کتابداری که مفهوم «همگانی» را درک کرده‌اند، کتابخانه‌های خود را به فضای همگانی اطلاع‌رسانی تبدیل نموده‌اند. اما در حقیقت، چه کسی از طریق یک کار پژوهشی، به مباحث پیرامون موضوعات اطلاع‌رسانی همگانی اندیشیده و آنها را به چالش کشیده است؟ و این مفهومی ارزشمند برای قلب‌های بسیاری از کتابداران جهان می‌باشد.

این پرسش منجر به توسعه یک شبکه تحقیقاتی اولیه شد، که بر روی شبکه جهانی وب تحت عنوان «پژوهش در فضای همگانی اطلاع‌رسانی» یا آر. آی. سی به نمایش در آمده است.

این وب‌گاه تعداد روزافزونی مشترک دارد که همه‌باهم کار نمی‌کنند بلکه افرادی هستند که به موضوعات «فضای همگانی اطلاع‌رسانی» از رویکرد پژوهشی علاقمند هستند. این طرز تفکر گروه آر. آی. سی، به منظور پرورش و تربیت جامعه‌ای از پژوهشگران علاقمند به موضوعات مرتبط با «فضای همگانی اطلاع‌رسانی» از طریق مشارکت آنها در فضای همگانی اطلاع‌رسانی است. اهداف مورد‌نظر، از راه‌های زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

  • آزادی و بازخورد؛
  • تصمیم گیری مشترک؛
  • تنوع در فضای همگانی؛
  • احترام اجتماعی و تساوی حقوقی در میان اعضاء؛
  • پرورش جامعه پذیری در فضای همگانی (بولییر، ۲۰۰۴، ص ۲۷۵).

این مقاله خلاصه‌ای از مسائل مربوط به پژوهش در فضای همگانی اطلاع‌رسانی، فعالیت اعضای آن و برخی امیدهای آینده را ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها: فضای همگانی اطلاع‌رسانی، پژوهش، مشارکت، تحقیق، کتابداری

نویسنده: کری اسمیت (Kerry Smith)

مترجم: شهره تحریری (کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدری)

Shohreh472@gmail.com