معرفی کتاب سایه باد

نویسنده: کارلوس روئیث ثافون

مترجم: علی صنعوی

ناشر: نیماژ

گروه سنی: متوسطه‌ی اول- متوسطه‌ی دوم

هنوز تصاویر روزی را که پدرم برای نخستین بار من را به گورستان کتاب‌های فراموش شده برد، به خوبی به خاطر می‌آورم. اوایل تابستان سال ۱۹۴۵ بود و ما قدم زنان از میان خیابان‌های شهر بارسلون، که آسمانی غبارگرفته و خاکستری رنگ احاطه‌اش کرده بود، گذشتیم تا به خیابان سانتا مونیکا رسیدیم. غبار مه آلودی که فضای اطراف را اشغال کرده بود به واسطه نخستین بارقه‌های روشنایی صبحگاه، به اخگرهای مس ذوب شده‌ای می‌مانست که از درون کوره بیرون پاشیده باشند.