کتابخانه‌های عمومی حامی نیازهای خدماتی افراد ناتوان در خواندن مواد چاپی: مدل سوئدی

چکیده

کاربرانی که در گروه هدف کتاب‌های گویا قرار دارند، می‌توانند از بین ۹۰۰۰۰ عنوان کتاب گویای موجود در کتابخانه‌های عمومی سوئد برای استفاده انتخاب کنند. حتی کوچک‌ترین شعبه کتابخانه‌ای، دارای کتاب‌های گویا در قفسه‌های باز است یا کتاب‌های گویا را از طریق بارگیری (دانلود) از فهرست ملی ارائه می‌کند. همه کارکنان کتابخانه‌های عمومی پشتیبان مشتریان بوده و به آنها در پیدا کردن کتاب‌ها کمک می‌کنند. امانت کتاب‌ها رایگان است. خدمات کتابخانه به افراد ناتوان در خواندن مواد چاپی یا همکاری کتابخانه‌های عمومی، کتابخانه‌های منطقه‌ای، و کتابخانه سوئدیِ کتابهای گویا و بریل در حال توسعه است.

من هایدی کارلسون آسپلوند هستم و به عنوان مشاور منطقه‌ای در منطقه واسترا گوتالاند کار می‌کنم، کار من با بخش توسعه است و به پشتیبانی و آموزش کارکنان کتابخانه‌ها در منطقه مربوط می شود.

من بیته کرونکویست، مدیر قسمت بازاریابی در کتابخانه سوئدی کتاب‌های گویا و بریل هستم و با بخش بازاریابی خدمات دیجیتالی و رسانه‌های دسترس‌پذیر در سراسر سوئد کار می‌کنم.

کلیدواژه‌ها: کتاب‌های گویا، کتاب‌های بریل، افراد ناتوان، کتابخانه عمومی، کشور سوئد

نویسندگان: هایدی کارلسون آسپلوند (Heidi carlsson asplund) ؛ بیته کرونکویست (Bitte kronkvist)

مترجم: هاشم عطاپور (دانشجوی دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران)

Hashematapour@ut.ac.ir

برگرفته از کتاب: مقالات کتابخانه‌های عمومی ایفلا (سن‌خوان، پورتوریکو ۲۰۱۱)