به کتابخانه خود بیایید: پروژه انجمن کتابداران بنگال برای ترویج مطالعه در بنگال غربی، هندوستان

چکیده ایالت بنگال غربی در هندوستان دارای جمعیتی چندفرهنگی و چند زبانه با بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت است

بیشتر بخوانید

بخوان! پروژه‌ای برای توسعه خواندن برای تمام کودکان مالمو در پایه‌های دوم و پنجم، ۲۰۰۶-۲۰۰۸

چکیده این پروژه، شرح همکاری بین کتابخانه­‌ها و مرکز تربیتی (نهاد پشتیبانی مدارس در مالمو، سوئد) است. هدف آن خلق

بیشتر بخوانید