سفر به هزارتوی کتاب

سفر به هزارتوی کتاب نکاتی در باب تشویق دانش آموزان به مطالعه بگذارید دانش آموزانتان ببینند که شما کتاب میخوانید!

بیشتر بخوانید

نقش کتابخانه‌های عمومی در فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز زنان سرپرست ایتام و کودکان آسیب‌پذیر در کشور نامبیا

چکیده مقاله حاضر بر اساس یافته‌های طرح مطالعاتی به عمل آمده در سال ۲۰۰۹ در شمال کشور نامیبیا و منطقه

بیشتر بخوانید

مقالات کتابخانه‌های عمومی ایفلا ۲۰۰۹

درباره‌ی کتاب: کتاب حاضر گزیده‌ای از مجموعه مقالات هفتاد و پنجمین کنفرانس سالانه ایفلا (فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری)

بیشتر بخوانید

مقالات کتابخانه‌های عمومی ایفلا ۲۰۱۰

درباره‌ی کتاب: کتاب حاضر، گزیده‌ای از مجموعه مقالات کنفرانس سالانه ایفلا (فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری) است. کنفرانس‌‌های ایفلا

بیشتر بخوانید