معرفی کتاب خبر لندری

نویسنده: اندرو کلمنتس مترجم: مرجان ظریف صنایعی و افسانه سلیمانی مختاری ناشر: دیبایه، چاپ اول، ۱۳۸۸ گروه سنی: سال‌های پایانی

بیشتر بخوانید