پژوهش در فضای همگانی اطلاع‌رسانی (RIC)

چکیده  گذشته که فعالیت در پیشه اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌ها متداول بود، در حد زیادی نتایج سیاست‌های اطلاع‌رسانی مربوط به آنها

بیشتر بخوانید