عنوان کتاباژدهای کتابخوان
نویسنده و تصویرگرآماندا دریسکول
مترجممریم نجف‌خانی
ناشرزعفران
گروه سنیپیش تا دوم دبستان
درجهخوب