عنوان کتابببر رها می‌شود
نویسندهکیت دی کامیلو
مترجمفرح بهبهانی
ناشرچکه
گروه سنیمتوسطه اول و دوم
درجهخیلی خوب