عنوان کتابخرس کتاب
نویسنده و تصویرگرکیتی کلمینسون
مترجمآناهیتا حضرتی
ناشرپرتقال
گروه سنیسه تا شش سال
درجهخیلی خوب