عنوان کتابخرگوش‌ها
نویسندهجان مارزدن
مترجممسعود ملک‌یاری
ناشرآفرینگان
گروه سنیپنجم و ششم دبستان، متوسطه اول
درجهخیلی خوب