عنوان کتابدشمن
نویسندهدیوید کالی
تصویرگرسرژ بلوک
مترجمرضی هیرمندی
ناشرچشمه
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان، متوسطه اول
درجهخیلی خوب