عنوان کتابروباهی به نام پکس
نویسندهسارا پنی پکر
مترجمبهرنگ خسروی
ناشرپرتقال
گروه سنیمتوسطه اول و دوم
درجهخیلی خوب