عنوان کتابمرگ بالای درخت سیب
نویسنده و تصویرگرکارترین شارر
مترجمپروانه عروج‌نیا
ناشرانتشارات فاطمی
گروه سنیسوم تا ششم دبستان
درجهعالی

کلمات کلیدی: جاودانگی، مرگ، خانواده
معرفی کتاب:

روباهِ قصه، خود را مالک درخت سیب جلوی لانه‌اش می‌داند و دلش نمی‌خواهد حیوان‌های دیگر از میوه‌های آن استفاده کنند. او پیر است اما هنوز زیرک و توانمند به نظر می‌رسد. روزی او راسویی را بالای درختِ سیب به دام می‌اندازد.
راسو در ازای آزادی‌اش به او قول می‌دهد یک آرزوی روباه را برآورده کند. روباه آرزو می‌کند هرکس که از درخت سیب بالا برود، به آن بچسبد و نتواند از درخت جدا شود.

راسو آرزوی روباه را برآورده می‌کند و این چنین می‌شود که روباهْ مرگ را بالای درخت سیب به دام می‌اندازد. با به‌دام‌اُفتادنِ مرگ، روباه موفق می‌شود عمر جاودان به دست بیاورد و تا ابد زنده بماند. اما آیا این زندگی ابدی برایش خوشبختی می‌آورد؟