عنوان کتابرویای امانوئل
نویسندهلاری تامپسون
تصویرگرشون کوئالز
مترجمشبنم حیدری‌پور
ناشرپرتقال
گروه سنیشوم تا ششم دبستان
درجه