عنوان کتابمن مرگ هستم
نویسنده الیزابت هلاند لارسن
تصویرگرمارینه اشنیدر
مترجمالهه قوامی مقدم
ناشرهوپا
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان
درجهخیلی خوب