عنوان کتابموریس و کتاب‌های پرنده
نویسندهویلیام جویس
تصویرگرجو بلوم
مترجمفرمهر منجزی
ناشرپرتقال
گروه سنیپنجم و ششم دبستان، متوسطه اول
درجهخیلی خوب