عنوان کتابقوطی کبریت خاطرات
نام اصلی کتابThe Machbox Diary
نویسندهپل فلایشمن
تصویرگرباگرام ایباتولین
مترجمآزاده کامیار
ناشرپرتقال
گروه سنیدوم تا ششم دبستان
درجهعالی

 

کلمات کلیدی: خاطره، فقر، مهاجرت، رابطه پدربزرگ و نوه 
 معرفی کتاب:

– پس این­طور، تو هم مثل خودم از جعبه ها خوشت می­آید… .

– توی این جعبه چی هست؟

– قصّه. تازه نه فقط یکی، یک عالمه قصّه.

– توی این همه جعبه­ ی کوچولو چی هست؟

– خاطراتم.

– خاطرات یعنی چی؟

– یعنی اتفاق­هایی که برایت می­افتند و یک جایی ثبتشان می­ کنی تا یادت بمانند. معمولاً مردم خاطراتشان را توی دفتر می­ نویسند. وقتی هم­سن تو بودم دلم نمی­ خواست خیلی چیزها را فراموش کنم، اما خواندن و نوشتن بلد نبودم. برای همین، این­طوری خاطراتم را ثبت کردم. اولی را باز کن… .