عنوان کتابآبچال
عنوان اصلی کتابThe water hole
موضوع اصلی کتابآب
نویسنده و تصویرگرگریم بیس
Graeme Base
مترجمفواد نظیری
ناشرنردبان
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب