عنوان کتابآرتور سبز
نویسنده و تصویرگرمارک براون
مترجمنگار عجایبی
ناشرانتشارات فنی ایران
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب