عنوان کتابارنست و سلستین
عنوان اصلی کتابErnest et Célestine: Ernest est malade
نویسنده , تصویرگرگابری‌یل ونسان، Vincent Gabrielle
مترجماحسان کرم‌ویسی
ناشرپرتقال
گروه سنیپیش تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب