عنوان کتابامروز چه حسی دارم؟
عنوان اصلی کتابHow do I feel
موضوع اصلی کتاباحساسات
نویسنده وتصویرگرDorling Kindersley
مترجممریم اسلامی
ناشرپرتقال
گروه سنیپیش دبستان، اول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب