عنوان کتاببا تنهایی چه کار کنم؟
عنوان اصلی کتابI Feel Lonely (First Emotions)
موضوع اصلی کتاباحساسات
نویسنده و تصویرگرانتشارات دی‌کی
مترجمشروین جوان‌بخت
برگردان به شعرمریم اسلامی
ناشرپرتقال
گروه سنیسه سال تا نُه سال (سوم دبستان)
درجهخیلی خوب