عنوان کتابتاد
عنوان اصلی کتابTad
موضوع اصلی کتابجانوران
نویسنده و تصویرگربنجی دیویس (Benji Davies)
مترجمسمیه حیدری
ناشرانتشارات مهرسا
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب