عنوان کتابتیکی تیکی تمبو
عنوان اصلی کتابTikki Tikki Tembo
موضوع اصلی کتابقصه‌ها و افسانه‌های چین و ژاپن
نویسندهآرلین موزل
Arlene Mosel
تصویرگربلر لنت
Blair Lent
مترجممهتاب عبیدی
ناشرجمله
گروه سنیدوّم تا ششم دبستان
درجهخوب