عنوان کتابجاده سفید
عنوان اصلی کتابThe Wheel of Surya
موضوع اصلی کتاب
نویسندهجمیله گوین
jamila gavin
مترجمحسین ابراهیمی(الوند)
ناشربنفشه (قدیانی)
گروه سنیمتوسطه اول و دوم
درجهعالی

این کتاب جلد دوم از رمان‌های سه‌گانه چرخ گردون است. در این جلد ما شرح سال‌های بعدی زندگی دو کودک هندی را در انگلستان می‌بینیم و چالش‌های فرهنگی‌ای که هر یک از آنها در زندگی خود تجربه می‌کنند زیرا زندگی آنها با آن چیزی که پیش از این در هند داشته یا فکر می‌کردند که بعد از رسیدن به پدرشان خواهند داشت، بسیار متفاوت است.