عنوان کتابجانوران قطب شمال
عنوان اصلی کتابArctic Animals
موضوع اصلی کتابجانداران
نویسنده وتصویرگرجیل مک‌دونالد(Jill McDonald)
مترجمصبا اسلامی
ناشرمحراب قلم
گروه سنیاول تا چهارم دبستان
درجهخیلی خوب