عنوان کتابحرف‌های رنگی
عنوان اصلی کتابDrawn togheter
نویسندهمین لِی، Minh Lê
تصویرگردن سنتت
مترجممیترا امیری
ناشرپرتقال
گروه سنیاول تا چهارم
درجهخوب