عنوان کتابکتاب «حشره‌ها»

عنوان اصلی کتابHello World:Bugs
موضوع اصلی کتابجانداران
نویسنده وتصویرگرجیل مک‌دونالد(Jill McDonald)
مترجمآناهیتا حضرتی
ناشرپرتقال
گروه سنیاوّل تا سومّ دبستان
درجهخیلی خوب