عنوان کتابخاطرات صد در صد واقعی یک سرخ‌پوست پاره‌وقت
نویسندهالکسی شرمن
مترجمرضی هیرمندی
ناشرافق
گروه سنیمتوسطه اول و دوم
درجهخیلی خوب