عنوان کتابخرس گریزلی
عنوان اصلی کتابGreat Grizzly Wilderness: A Story of the Pacific Rain Forest
موضوع اصلی کتابجانوران
نویسندهآدری فِرَگِلوش (Audrey Fraggalosch)
تصویرگردانلد جی. ابرهارت (Donald G. Eberhart)
مترجمرؤیا رضوانی
ناشرشرکت انتشارات فنی ایران، نشر نردبان
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان؛ متوسطه‌ی اول
درجهخیلی خوب