عنوان کتابخرگوش کوچولوی خوشحال
نویسنده و تصویرگرتریسی مورونی
مترجمصبا رفیع
ناشرفنی ایران(نردبان)
گروه سنی۳ تا ۷ سال
درجهخیلی خوب