عنوان کتابخزندگان
عنوان اصلی کتابReptiles
موضوع اصلی کتابجانداران
نویسنده وتصویرگرجیل مک‌دونالد(Jill McDonald)
مترجمدل‌‌‌‌‌آرام حقیقت
ناشرمحراب قلم
گروه سنیدوم تا پنجم دبستان
درجهخیلی خوب