عنوان کتابدایناسور ریزه میزه باز دوباره مریضه
نویسنده و تصویرگرجین یولن
مترجمسروش خاوری
ناشرفنی ایران(نردبان)
گروه سنی۳ تا ۷ سال
درجهخوب