عنوان کتابدره‌ی خیزران
عنوان اصلی کتابBamboo Valley: A Story of a Chinese Bamboo Forest
موضوع اصلی کتابجانوران
نویسندهآن وایتهد نَگدا (Ann Whitehead Nagda)
تصویرگرجیم اِفلر (Jim Effler)
مترجمرؤیا رضوانی
ناشرشرکت انتشارات فنی ایران، نشر نردبان
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان؛ متوسطه‌ی اول
درجهخیلی خوب