عنوان کتابدورا به دکتر می‌رود
عنوان اصلی کتابSay Ahhh! Dora Goes to the Doctor
نویسندهفوب باین اشتاین
Phoebe Beinstein
مترجمهایده کروبی
ناشرنردبان
گروه سنیپیش دبستانی تا سوم دبستان