عنوان کتابدیگه از قلدرها نمی‌ترسم!(راهنمای کودک برای برخورد با قلدرها)
عنوان اصلی کتابBuy Buy Bully!
موضوع اصلی کتابزورگویی و قلدری
نویسندهجی اس جکسون
J.S.Jackson
تصویرگرآر. دبلیو. الی
R.W.Alley
مترجمبرزو سریزدی
ناشرصابرین
گروه سنیاول تا پنجم دبستان
درجهخوب