عنوان کتابردّ پای باد
عنوان اصلی کتابThe Track of wind
کلمات کلیدی عشق- افراطی‌گری- عزت نفس- استقامت
نویسندهجمیله گوین
jamila gavin
مترجمحسین ابراهیمی(الوند)
ناشربنفشه (قدیانی)
گروه سنیمتوسطه اول و دوم
درجهعالی

این کتاب جلد سوم از رمان‌های سه‌گانه چرخ گردون است. داستان رویارویی هر یک از آن دو کودک را در فراز و نشیب‌های نوجوانی و جوانی روایت می‌کند و انتخاب‌های آنها را در مقابله با دشواری‌های زندگی و مهاجرت و تغییرهای فرهنگی به تصویر می‌کشد.