عنوان کتابردپایی بالاتر از مرز جنگل
عنوان اصلی کتابTrails Above the Tree Line: A Story of a Rocky Mountain Meadow
موضوع اصلی کتابجانوران
نویسندهآدری فِرَگِلوش (Audrey Fraggalosch)
تصویرگرهیگینز باند (Higgins Bond)
مترجمرؤیا رضوانی
ناشرشرکت انتشارات فنی ایران، نشر نردبان
گروه سنیچهارم تا ششم دبستان؛ متوسطه‌ی اول
درجهخیلی خوب