عنوان کتابروباه سبز
عنوان اصلی کتابMiss Fox's Class Goes Green
نویسندهایلین اسپینلی، Eillen Spinelli
تصویرگرآن کندی
مترجمهایده کروبی
ناشرنردبان
گروه سنیدوم تا چهارم
درجهخیلی خوب