عنوان کتابروز دال عدس
عنوان اصلی کتابBilal Cooks Daal
موضوع اصلی کتابآشپزی
نویسنده و تصویرگرایشا سعید
Aisha Saeed
مترجممحبوبه نجف‌خانی
ناشرکتاب پرنده
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب