عنوان کتابروز سوپ
عنوان اصلی کتابSoup Day
موضوع اصلی کتابآشپزی
نویسنده و تصویرگرملیسا ایوای
Melissa Iwai
مترجممحبوبه نجف‌خانی
ناشرکتاب پرنده
گروه سنیاول تا سوم دبستان
درجهخیلی خوب